Hỗ Trợ Khách Hàng

0982 200 219
0982565980
Tin Tức
Thu nhập từ bất động sản sẽ được miễn thuế?

(Dân trí) - Theo dự thảo Nghị định về Luật Thuế TNCN, thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế. Đặc biệt, thu nhập từ bất động sản như chuyển nhượng, thừa kế… lại được miễn nộp thuế.

Ngày 9/1, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN để gửi xin ý kiến rộng rãi.

 


09.jpg 08.jpg 07.jpg 02.jpg 03.jpg 05.jpg